Välkommen till Ytterby Vägförening

Vi på Ytterby vägförening värnar om vårt vägnät. Där vi alla färdas varje dag med våra fordon.

Broreparation på Klevevägen

På årsmötet infomerades det att bron över bäcken på Klevevägen måste lagas/bytas ut. Detta planeras till senare delen av sommaren 2021. Vid åtgärderna kommer Klevevägen stängas av. Mer information kommer senare…

Protokollet är nu uppladdat på hemsidan!!

Den 27 oktober hölls årsmötet på kvarnkullen. Vi var en tapper skara som samlades. Nu finns protokollet och bilagor att beskåda under fliken Dokument.

 

OM VYF

Med snart 20 år som förening har vi hjälpt till med planering och underhåll av vägar, cykel/gångvägar, grönytor & samfällighet till ca 400 fastigheter.

FELANMÄLAN

Har du något du vill felanmäla? Tveka inte att kontakta oss så tar vi in ärendet med detsamma. Vårt mål är att få ett felfritt vägnät i Ytterby.

Adress

Skrivarevägen Panncentralen

442 50 Ytterby

Kontakta Oss

info@ytterbyvf.se

Felanmälan

Skicka din felanmälan till:

felanmalan@ytterbyvf.se