Välkommen till Ytterby Vägförening

Vi på Ytterby vägförening värnar om vårt vägnät. Där vi alla färdas varje dag med våra fordon.

Projektering av arbeten på Enekullen

Det planeras arbeten för uppgradering av dag och spillvattenledningar på Häggvägen och Granvägen. Samtidigt har Kungälv Energi aviserat att man vill förlägga ny ledningar för gataubelysning mm. Det är ännu oklart med tidsomfattning och startpunkt för arbetena. Återkommer med mer information. 

Vägskada på Klevevägen

Observanta har sett varningskoner utsatta på Klevevägen i höjd med Boule banan. Detta är utanför vägföreningens område men det är påtalat för Kommunen. Skadan härrör sig förmodligen från de tunga transporter till VA arbetena på Kastellegården. Skadan är planerad att lagas när VA arbetena är klara.

 

Asfaltering Länsmansvägen färdig

Asfalteringen på Länsmansvägen är nu färdig.

  

Regler för häckar mm

Under fliken ”Fastighetsägare” finns numer länk till folder för regler kring häckar mm.

 

OM VYF

 Ytterby vägförening är en samfällighetsförening för enskilda vägar i och kring Ytterby. Vi har funnits i mer än 50 år. Föreningen har vi hjälpt till med planering och underhåll av vägar, cykel/gångvägar, grönytor inom samfälligheten Ytterby GA 2. Förening består av: 

  • drygt 400 fastigheter 
  • ca 2,5 km gång och cykelvägar
  • ca 13 km vägsträckor
  • ca 1600 kvm grönytor

FELANMÄLAN

Har du något du vill felanmäla? Tveka inte att kontakta oss så tar vi in ärendet med detsamma. Vårt mål är att få ett felfritt vägnät i Ytterby.

MEDLEM? – Följ våra nyhetsbrev

Adress

Skrivarevägen Panncentralen

442 50 Ytterby

Kontakta Oss

info@ytterbyvf.se

Felanmälan

Skicka din felanmälan till:

felanmalan@ytterbyvf.se