Välkommen till Ytterby Vägförening

Vi på Ytterby vägförening värnar om vårt vägnät. Där vi alla färdas varje dag med våra fordon.

Preliminärt datum för årsmötet: 27 oktober 2021

Nu har vi ett datum för årsmötet, den 27 oktober klockan 18:00. Pga av Corona situationen kan detta ändras med kort varsel. Separat kallelse kommer enligt stadgarna. 

Broreparationen på Klevevägen färdig!

Broreparationen på Klevevägen är nu nästan färdig. Lite småjusteringar av räcken mm återstår. Tack för tålamodet under arbetstiden!

 Årsmöte 2021

Normala år brukar årsmötet hållas under maj men på grund av Corona kommer det hållas lite senare i år. Mer information om detta kommer meddelas via hemsidan mm när smittoläget är bättre. 

Inför stämman föreslår styrelsen oförändrad debitering för andelstalen. Debiteringen är 170 kr/andelstal. Denna kommer fastslås på kommande stämma. Debiteringslängden finns under fliken DOKUMENT.  

Regler för häckar mm

Under fliken ”Fastighetsägare” finns numer länk till folder för regler kring häckar mm.

Broreparation på Klevevägen

På årsmötet infomerades det att bron över bäcken på Klevevägen måste lagas/bytas ut. Detta planeras till senare delen av sommaren 2021. Vid åtgärderna kommer Klevevägen stängas av. Mer information kommer senare…

Protokollet är nu uppladdat på hemsidan!!

Den 27 oktober hölls årsmötet på kvarnkullen. Vi var en tapper skara som samlades. Nu finns protokollet och bilagor att beskåda under fliken Dokument.

 

OM VYF

 Ytterby vägförening är en samfällighetsförening för enskilda vägar i och kring Ytterby. Vi har funnits i mer än 50 år. Föreningen har vi hjälpt till med planering och underhåll av vägar, cykel/gångvägar, grönytor inom samfälligheten Ytterby GA 2. Förening består av: 

  • drygt 400 fastigheter 
  • ca 2,5 km gång och cykelvägar
  • ca 13 km vägsträckor
  • ca 1600 kvm grönytor

FELANMÄLAN

Har du något du vill felanmäla? Tveka inte att kontakta oss så tar vi in ärendet med detsamma. Vårt mål är att få ett felfritt vägnät i Ytterby.

Adress

Skrivarevägen Panncentralen

442 50 Ytterby

Kontakta Oss

info@ytterbyvf.se

Felanmälan

Skicka din felanmälan till:

felanmalan@ytterbyvf.se