Välkommen till Ytterby Vägförening

Vi på Ytterby vägförening värnar om vårt vägnät. Där vi alla färdas varje dag med våra fordon.

Test på Enekullsvägen

Tidigare år har vi ställt ut många blomlådor på Enekullsvägen. De har haft till syfte med att dämpa hastigheten. Efter att vi har styrelse fått in synpunkter på att de upplevs som väl krångligt att ta sig förbi har vi i år införskaffat två stycken fart radar som nu monterats. Dessa kommer utvärderas under året. 

 Protokoll föreningsstämma för verksamhetsår 2022

Nu finns protokollet från föreningsstämman den 11 maj under fliken DOKUMENT.

Sorg i Ytterby Vägförening

Tyvärr måste vi meddela att vår mångåriga ordförande Hans-Erik Eriksson hastigt har avlidit. Hans-Erik var en stor tillgång för Ytterby vägförening som han var väldigt aktiv i. Han lämnar ett stort tomrum efter sig men styrelsen är tacksam för att vi lärt känna hans humor, värme och servicekänsla. Våra tankar går till familj och anhöriga.

 Projektering av arbeten på Enekullen

Tidigare har det nämnts här på ytterbyvf.se att det planeras för uppgradering av dag- och spillvattenledningar på Häggvägen och Granvägen. Samtidigt har Kungälv Energi aviserat att man vill förlägga ny ledningar för gataubelysning mm. Detta har blivit nedprioriterat och kommer utföras tidigast 2024. Återkommer med mer information. 

Uppdatering VA arbeten vid Lagvägen/Bergåsvägen

I närtid kommer följande att hända transporter/arbeten ske vid Lagvägen/Bergåsvägen.

Vecka 43

        * 1 st trailer kommer köra i området måndag

Vecka 44

        * 1 st grävmaskin och lastbil kommer lägga ut grus ifrån anlagd
           väg för att bygga den mot 168:an detta sker sporadiskt under veckan

Vecka 45-52

        * Start av betongarbeten. Det skall anläggas en brunn mot 168:an.
        * Transporter utmed väg mot arbetsplatsen vid den anlagda grusplätten
           på åkern kommer ske dagligen ibland 1 gång om dagen och ibland 5
           gånger om dagen.
        * Svetsning av plastör som ligger på plats redan. Dem här rören
           kommer lyftas ut på åkern för att svetsas ihop och bilda en lång
           ledning som i ett senare skede kommer borras under 168:an.

Mer information kommer senare. För övergripande information om arbetena vid Lagvägen/Bergås vägen Klicka här.

 

VA arbeten vid Lagvägen/Bergåsvägen

Arbeten för vatten och avlopp genom Ytterby närmar sig återvinningscentralen och kommer fortsätta under Marstrandsvägen mot Lagvägen och Bergåsvägen. Klicka här  för detaljerad information.

Regler för häckar mm

Under fliken ”Fastighetsägare” finns numer länk till folder för regler kring häckar mm. 

OM VYF

 Ytterby vägförening är en samfällighetsförening för enskilda vägar i och kring Ytterby. Vi har funnits i mer än 50 år. Föreningen har vi hjälpt till med planering och underhåll av vägar, cykel/gångvägar, grönytor inom samfälligheten Ytterby GA 2. Förening består av: 

  • drygt 400 fastigheter 
  • ca 2,5 km gång och cykelvägar
  • ca 13 km vägsträckor
  • ca 1600 kvm grönytor

FELANMÄLAN

Har du något du vill felanmäla? Tveka inte att kontakta oss så tar vi in ärendet med detsamma. Vårt mål är att få ett felfritt vägnät i Ytterby.

MEDLEM? – Följ våra nyhetsbrev

Adress

Skrivarevägen Panncentralen

442 50 Ytterby

Kontakta Oss

info@ytterbyvf.se

Felanmälan

Skicka din felanmälan till:

felanmalan@ytterbyvf.se